Test!Vad kan du om offentlig upphandling?

Så utvecklar du ditt anbudsarbete!

Tenders Academy är namnet på vår kursverksamhet. Med ett stort utbud av kurser erbjuder vi allt du behöver för att utvecklas och lyckas i ditt anbudsarbete. Våra meriterade utbildare vägleder dig i det ibland snåriga och tidskrävande arbetet kring offentlig upphandling. Du kan gå våra kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Är ni flera på företaget som behöver utveckla ert anbudsarbete genomför vi gärna en anpassad kurs på plats hos er. Välkommen att kontakta oss för mer detaljer!

Våra kurser

Diplomerad anbudsgivare

Den kompletta kursen som gör dig till vinnare i offentliga upphandlingar.

Läs mer och anmäl dig.

+

Den här kursen passar dig som är säljare, marknadsförare, anbudsgivare, företagare eller chef inom marknad och försäljning. Detta är en tre dagars intensivkurs i alla tre stegen: Lagen, Anbudet och Kunden. Kursen avslutas med diplomering bestående av skriftligt kunskapstest på samtliga kursmoment. Du erhåller diplom som stärker såväl din position i företaget som ditt CV och ger dig kunskaper som motsvarar en erfaren Bid Managers. Om du inte vill gå tredagarskursen och nå diplomstatus, kan du välja kursen LOU och andra lagar som styr offentlig upphandling, som behandlar delar av det som ingår i diplomeringskursen.

Dag 1

Genomgång av LOU/LUF – kapitel för kapitel med illustrerande exempel på rättspraxis. Vi går igenom lagarna i kronologisk ordning – precis som i upphandlingsprocessen.

Dag 2

Anbudsprocessen – allt från planeringsfas till kvalitetssäkring. Vi studerar goda exempel på vinnande anbud. Vi belyser också fällor och fel, liksom tips på hur man skapar vinnande anbud vid såväl elektronisk anbudsgivning som ”på papper”.

Dag 3

Kunden – beställaren/betalaren – hur man förbereder sig och kunden ett år i förväg till hur man optimerar sin affär när man fått den. Vi går, steg för steg, igenom de faser som kännetecknar vinnande företags bearbetning av offentlig sektor. Dels inför en framtida anbudsgivning, dels efter tilldelningsbeslutet och under hela avtalsperioden, oavsett om ni vann eller ej.

Pris

17 900 kronor, exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Utbildare

Dan Frödén, Senior Advisor och ägare, Caroline Haag, jurist och anbudskonsult, Tenders Sverige AB

Våra kurstillfällen

Göteborg, 2017-03-07 - 2017-03-09

Malmö, 2017-03-28 - 2017-03-30

Stockholm, 2017-04-18 - 2017-04-20

Ladda ner produktblad:

Introduktion till den offentliga affären

En halvdags introduktion i förutsättningar och möjligheter för framgångsrik försäljning till den offentliga marknaden.

Läs mer och anmäl dig.

+

Den här introduktionskursen passar dig som är säljare, affärsutvecklare, marknadsförare, företagare eller chef inom marknad och försäljning.

Under en effektiv halvdag kartläggs de avgörande faktorerna för framgångsrik försäljning på den offentliga arenan. Hur kartlägger du enklast din försäljningspotential? Vilka verktyg behöver du? Vad kan man göra innan, under och efter en offentlig upphandling?

Vilka är grundnycklarna för ett korrekt och affärsmässigt anbud? Vilka fördelar erbjuder den offentliga marknaden dig som leverantör? Vilka är de avgörande utmaningarna?

Introduktionskursen ger även en övergripande orientering över vilka lagar och regler som styr den offentliga affären och  anbudsprocessen.

Du väljer själv om du föredrar att gå kursen under en för- eller eftermiddag.

 

Pris:

1 995 kronor. I priset ingår kursfolder och fika.

 

Utbildare:

Caroline Haag, Jurist- och anbudskonsult, Tenders Sverige AB

Våra kurstillfällen

Göteborg, 2017-01-16 09:00-12:00

Göteborg, 2017-01-16 13:00-16:00

Göteborg, 2017-02-20 09:00-12:00

Göteborg, 2017-02-20 13:00-16:00

Göteborg, 2017-04-10 09:00-12:00

Göteborg, 2017-04-10 13:00-16:00

Malmö, 2017-02-06 09:00-12:00

Malmö, 2017-02-06 13:00-16:00

Malmö, 2017-04-24 09:00-12:00

Malmö, 2017-04-24 13:00-16:00

Stockholm, 2017-01-20 09:00-12:00

Stockholm, 2017-01-20 13:00-16:00

Stockholm, 2017-02-24 09:00-12:00

Stockholm, 2017-02-24 13:00-16:00

Stockholm, 2017-05-08 09:00-12:00

Stockholm, 2017-05-08 13:00-16:00

Ladda ner produktblad:

Säljande kommunikation

I den offentliga affären kan din säljande kommunikation påverka betygssättningen av dina anbudsdokument.

Läs mer och anmäl dig.

+

Försäljning är kommunikation, mer än något annat! I den offentliga affären kan din säljande kommunikation påverka betygssättningen av dina anbudsdokument. Därför är det av största vikt att du på bästa sätt i upphandlingen får fram styrkorna i ditt anbud. Bra och effektiv säljande kommunikation ökar din förhandlingsstyrka! Både i det interna mötet och i dialog med kunder och samarbetspartners.

Kursens moment består av lika delar retorik, affirmativt språkval i tal och text samt attityd och medvetande om vad som utgör verkligt säljande kommunikation. Vi avhandlar och tränar på effektiv frågeteknik, uppställning av verkligt säljande argument samt behandling av invändningar. Gå kursen så ökar du din förmåga att få människor med dig!

Pris

5 900 kronor, exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Utbildare

Jonas Jarl, VD Tenders Sverige AB.

 

Våra kurstillfällen

Göteborg, 2017-03-23

Stockholm, 2017-04-06

Ladda ner produktblad:

Strategisk försäljning

Bli en tydligare och tryggare strategisk säljare i din organisation!

Läs mer och anmäl dig.

+

När ni bestämmer er för att lämna in anbud och delta i den offentliga affären, är det resultatet av ett strategiskt vägval. Hur har det beslutet kommit till? Vilka modeller och verktyg finns för att stötta organisationer i det strategiska försäljningsarbetet?

Under kursdagen går vi igenom några av de vanligaste och mest tillämpbara begreppen och modellerna för strategiskt försäljningsarbete. Målet är att du ska få ökad förståelse för det säljstrategiska utgångsläget samt vilka olika modeller och arbetssätt du kan använda för att backa upp strategiska beslut. Den här kursen gör dig till en tydligare och tryggare strategisk säljare i din organisation!

Pris

5 900 kronor, exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Utbildare

Jonas Jarl, VD Tenders Sverige AB.

Våra kurstillfällen

Göteborg, 2017-04-13

Stockholm, 2017-05-04

Ladda ner produktblad:

LOU och andra lagar som styr offentlig upphandling

Vilka lagar påverkar offentlig upphandling och vad bör du som säljare känna till?

Läs mer och anmäl dig.

+

Som anbudsgivare till offentlig sektor är det viktigt att känna till vilka skyldigheter och rättigheter du har enligt LOU och vilka andra lagar som påverkar offentlig upphandling.

Den här tvådagarskursen syftar till att du ska bli väl förberedd och veta vad du måste, kan och får göra som anbudsgivare. Kursen ger dig goda kunskap om LOU och de lagar som styr offentlig upphandling samt vilka möjligheter du har som säljare mot offentlig marknad. Vi går igenom LOU steg för steg och diskuterar troliga förändringar inför den nya propositionen. Du får en överblick och summering av de EU-rättsliga principerna samt principer och regler som du bör känna till inom skadeståndsrätt, avtalsrätt, köplagen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen m m. Den här kursen ger dig djupare och bredare kunskap om offentlig upphandling, så att du blir mer delaktig i den offentliga affären.

Pris

8 990 kronor, exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Utbildare

Dan Frödén, Senior Advisor och ägare, Caroline Haag, jurist och anbudskonsult, Tenders Sverige AB

Våra kurstillfällen

Göteborg, 2017-03-15 - 2017-03-16

Malmö, 2017-04-04 - 2017-04-05

Stockholm, 2017-05-02 - 2017-05-03

Ladda ner produktblad:

Affärsmässig överprövning – så går det till i praktiken

LOU:s regler om överprövning och överklagande och hur du kan använda överprövning som ett affärsmässigt verktyg.

Läs mer och anmäl dig.

+

För dig som anbudsgivare är det viktigt att känna till hur du kan använda överprövning som ett affärsmässigt verktyg. Du behöver också kunna ta ställning till och fatta beslut om när en överprövning kan bli aktuell samt genomföra enklare överprövningar.

I kursen får du kunskap om de grundläggande principerna och LOU:s regler om överprövning och överklagande. Vi går igenom principiellt viktiga domar, taktiskt proaktivt arbete med frågor och svar, överprövning under anbudstiden, preklusion (kommande lagförslagsändring) samt hur en anbudsgivare ska agera när denne inte tilldelats kontrakt. Hur bör yttrandet till domstol utformas? Vad händer sedan i domstolen och hur överklagar man en dom? Det är också viktiga frågor vi besvarar.

Pris

4 900 kronor, exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Utbildare

Dan Frödén, Senior Advisor och ägare, Caroline Haag, jurist och anbudskonsult, Tenders Sverige AB

Våra kurstillfällen

Göteborg, 2017-03-02

Stockholm, 2017-05-09

Ladda ner produktblad:

Företagsanpassad utbildning

Är ni flera på företaget som behöver utveckla ert anbudsarbete, skapar vi gärna en företagsanpassad kurs på plats hos er.

Läs mer och anmäl dig.

+

Våra utbildare kan vägleda er genom hela anbudsprocessen. Välj ur vårt kursutbud eller ge förslag på innehåll så skapar vi en kurs som är helt anpassad till era behov. Kursen genomförs på plats hos er eller där ni önskar.

Välkommen att kontakta oss för mer information och offert!

Ladda ner produktblad:

Kontakta oss

Fyll i detta formulär om du vill att vi kontaktar dig.